مردی با چادر سپید

مردی با چادر سپید

به نام خدا طرح سریال فاخر مردی با چادر سپید وقتی که توسط استاد گرانقدر و ارجمندم جناب آقای گودرز هوشمند با شخصیت فرزانه و نا تکرار محمد بهمن بیگی آشنا شدم از دو سو غم و افسوس جان و روان مرا فرا گرفت . ابتدا آنکه چرا شخصیتی این چنین والا در جامعه ی […]

در جستجوی گبه

در جستجوی گبه

به نام آفریننده زیبایی ها در جستجوی گبه سال های سال است که کارم سَر و کله زدن با قاب تصویر است . نمی دانم در طول این سی سال چند قاب تصویر را ثبت و ضبط کرده ام و چند تصویر را برای ایجاد و القای مفهمومی خاص بر روی میز تدوین به یکدیگر […]