سفر به بدخشان

سفر به بدخشان

به نام یگانه ی آسمان و زمین سفر به بدخشان مدت کلی : ۱۲۰ دقیقه در آثار هنری سینمایی و تلویزیونی ؛ آثار مستند از تنوع موضوعی بیشتری برخوردارند تا آنجا که موضوع هر مستند می تواند گونه ی آن اثر را مشخص نماید . گونه های متفاوتی همچون مستند های تاریخی ، جنگی ، […]