به نام خدا


نجوای دل

مدت : ۲۵ دقیقه
مسیحیان ، انجیل مقدس به دست می گیرند و در کلیسا ، خدای خود را عبادت می کنند . پیروان مَسلک یهود با تورات درمقابل دیوار ندبه زیر لب جملاتی را زمزمه می کنند . پیروان بودیسم در برابر تندیس بودا که در حجمی از شعله های شمع احاطه شده ، راز و نیاز می کنند . مسلمانان در خانه ها و مساجد با تلاوت قرآن و ادای فریضه نماز خدای یگانه را ستایش می کنند .

آنچه که در گونه های متفاوت پرستش نمایان می باشد آن است که تمام انسانها خدای خود را با زبان و گفتار خویش مورد خطاب قرار می دهند . آیا تا کنون اندیشیده اید که انسانهایی که از موهبت گفتار و شنیدار محروم اند چگونه با آفریدگار خویش ارتباط برقرار می کنند ؟

امرالله محمودی برای یافتن پاسخ این سوال به سراغ تعدادی از ناشنوایان که از نعمت سخن گفتن نیز محروم هستند ، رفته است و در مستند نجوای دل و در یک ارتباط صمیمانه ، حال و هوای فکری این افراد درمورد چگونگی نگرش به عبادت و پرستش خداوندگار یکتا را جویا شده است .

دراین مستند معنا گرا ، امرالله محمودی با عنوان تهیه کننده و کارگردان کوشیده است نجوای درونی این افراد را که به واقع نجوای دل و زبان بی زبانی است به گونه ای هنرمندانه و با زبان تصویر به مخاطبین ارائه نماید .

این اثر هنری که به عنوان پروژه ی پایان نامه ی کارشناسی رشته ی تولید سیمای امرالله محمودی به دانشگاه صداوسیما تقدیم شده به سبب برخورداری از مضامین ارزشمند اخلاقی ، انسانی و دینی در چندین جشنواره با کسب جایگاه نخست حائز رتبه شده است .