اسماعیل بیاتی چالشتری

به نام خدا

اسماعیل بیاتی چالشتری

نغمه سرای نغمه ها
نغمه سرای نغمه ها عنوان مستندی درباره اسماعیل بیاتی چالش تُری است . در این مستند شاعرانه حال و هوای فکری این شاعر بسیار توانمند و ارزشمند امّا بی ادعا به تصویر کشیده شده است . بیاتی چالش تری در سال یک هزار و سیصد و بیست و هفت خورشیدی در روستای چالش تُر استان چهارمحال و بختیاری دیده به جهان گشود . دردوران کودکی استعداد خارق العاده اسماعیل قربانی هیولای نام آشنای فقر و تهیدستی گردید .

اسماعیل بیاتی چالشتری

کودکی مستعد که هیچ گاه نتوانست به آرزوهای دیرین خویش و از همه مهمتر ادامه تحصیل دست یابد . او با گرفتن تصدیق ششم ابتدایی از ادامه ی تحصیل بازماند اما این بازماندگی هرگز موجب عقب ماندگی بیاتی چالش تُری در مسیر زندگی نشد و او به مَدد هوش سرشار و پشتکار مداوم خویش از مکتب های دیگر درس زندگی و چگونه زیستن را آموخت .

اسماعیل بیاتی چالشتری

اسماعیل بیاتی از سن پانزده سالگی علی رغم دانش اندک ، استعداد کم نظیر و گاه بی نظیر شاعری خود را بروز داد و تا کنون که در کهن سالی به سر می بَرد بی قرار نغمه سرایی و عشق بازی با کلمات است . اسماعیل شیفته و دلباخته ی طبیعت است و بدین سبب عنوان یکی از برجسته ترین آثار وی “نغمه های طبیعت ” نام دارد .

اسماعیل بیاتی چالشتری

قدرت شعر های این شاعر توانمند که خود با تواضع منحصر به فرد ، هیچ ادعایی برشاعر بودن ندارد آنچنان است که خواننده را ناخودآگاه جذب می کند . خوانندگان اشعار بیاتی بی واسطه متوجه ی شوق ، صفا ، وفاداری و انسان دوستی او می شوند . شاعری که به معنای واقعی شیفته و عاشق طبیعت است و در اشعارش عشقی به زلالی قطرات شبنم دیده می شود . شبنمی نقش بسته بر گل اقاقیا که درسپیده دمان جلوه گر قدرت ایزد یکتا می باشد .

اسماعیل بیاتی چالشتری

در مستند نغمه سرای نغمه ها که تصویر برداری آن از فصل خزان سال ۱۳۹۵ آغاز شده است امرالله محمودی به عنوان تهیه کننده و کارگردان این اثر شاعرانه کوشیده است تا تعامل بی بدیل این شاعر با طبیعت پیرامون را به تصویر بکشد . این مستند در حال حاضر در مرحله ی تدوین و صدا گذاری است … .

اسماعیل بیاتی چالشتری