مجموعه مستند دیار مهر

به نام خدا

مستند دیار مهر

دیار مهر

مدت کلی : ۳۰۰ دقیقه
شناخت دقیق فرصت ثروت می آفریند . معنای ملموس و عینی این عبارت را می توان در مجموعه مستند دیار مهر مشاهده نمود .

مجموعه مستند دیار مهر

 

امرالله محمودی به عنوان تهیه کننده و کارگردان این مجموعه مستند کوشیده است تا براساس پشتوانه های پژوهشی دقیق ، فرصت ها و ظرفیت های پیشرفت و توسعه ی اقتصادی استان چهارمحال و بختیاری را از دیدگاه کارشناسانه و کاوشگرانه تصویر گری نماید .

 

دیار مهر

 

دراین مجموعه مستند با کنکاشی عمیق شمایی دقیق ازمسیر توسعه ی اقتصادی جغرافیای استان چهارمحال و بختیاری در عرصه های گوناگون از جمله کشاورزی ، دامپروری ، صنعت شیلات ، صنعت گردشگری ، صنعت و معدن ، صنایع دستی و… با بهره گیری از ظرافت های هنری و تجربه ی چندین ساله ی تهیه کننده و کارگردان به مخاطب ارائه شده است .

 

مستند دیار مهر

بهره مندی از منابع پژوهشی و پشتوانه های کارشناسی ، به کارگیری آرایه های مناسب صوتی و تصویری به ویژه طراحی انیمیشن ، استفاده ی بهینه از ظرفیت های بومی محلی ، بهره گیری از افراد مجرب و آزموده و صرف زمان سه ساله برای مراحل پیش تولید و تولید این مجموعه را به اثری جامع و فاخر بدل نموده است .

 

مجموعه مستند دیار مهر