به نام خدا


مستند چوم

مدت : ۲۷ دقیقه
در اواخر اسفند و اوائل فروردین در سپیده دم آن گاه که ما در بستر گرم و نرم خویش آرمیده ایم اهرمنی خاموش بیدار می شود . ایرانیان از گذشته ی دور این اهرمن را با نام و نشان چوم می شناسند .

چوم نسیم بسیارسرد و گزنده ی صبحگاهی است که شکوفه های بهاری را در کام مرگ فرو می برد و کشاورزان را در سوگ می نشاند . وقتی باغداران شکوفه های چوم زده ی درختان میوه مناطق کوهستانی را می بینند غمی جانکاه و ویرانگر تمام وجود آنان را فرا می گیرد . تماشای شکوفه های سرمازده برای زحمت کشان عرصه ی تولید آن چنان متاثر کننده است که در ذهن آنها برای مدتی احساسی از شکست و ناکامی پدیدار می شود !

باغداران برای ستیز با تنش هوای سرد صبحگاهی و گریز از چوم اقدام به چوم سوزی می کنند . چوم سوزی یا چوم سوزاندن به بر افروختن آتش در سپیده دم گفته می شود که از زمان های بسیار دور در برخی از مناطق سرد و کوهستانی ایران رواج داشته است .

درفرآیند چوم سوزی برخی از باغداران در گذرگاه چوم و در چند نقطه از باغ خود در هنگامه ی سپیده دم با هیزم و چوب خشک شده ی درختان آتش می افروزند . آن ها همچون گذشتگان خویش ، باور دارند که شعله های فروزان آتش ، چوم را به کام خود می کشد و سبب نابودی این اهریمن ویرانگر می شود .

متاسفانه بعضی از باغداران در سال های اخیر برای چوم سوزی از لاستیک های فرسوده ی اتومبیل و کامیون ، روغن های سوخته ی صنعتی ، نفت سیاه و گازوئیل به جای هیزم استفاده می کنند که این کار به جز ایجاد آلودگی شدید در محیط زیست به دلیل ایجاد دود و دم غلیظ و سیاه هیچ گونه منفعتی برای شکوفه ها ی درختان ندارد و براساس تحقیقات کارشناسان مربوطه ، تنها ایجاد دود سفید در فضای باغات تا حدودی می تواند شکوفه های بهاری را از گزند چوم ایمن نگه دارد …

تهیه کنندگی و کارگردانی این مستند علمی برعهده ی آقای امرالله محمودی بوده است و این اثر به دلیل برخورداری از پشتوانه ی قوی علمی – پژوهشی و خلق تصاویر تاثیر گذار ، موفق به دریافت دیپلم افتخار و رتبه ی دوم جشنواره ی رسانه ، علم و فناوری دفتر ریاست جمهوری شده است .