مستند بهار در دیار یار

به نام خدا

مستند بهار در دیار یار

مجموعه مستند بهار در دیار یار

مدت کلی : ۲۰۰ دقیقه
یافتن بن مایه و ریشه ی اصلی جشن نوروز ، موضوعی بسیار سخت و ناشدنی است اما آنچه که آشکار است این است که حال و هوای جشن های امروزی فاصله ی زیادی با اصل و مبداء خود دارند و فاصله ی جشن های مردمان جغرافیای فعلی سرزمین ایران مشهود تر و چشم گیرتر است .

مستند بهار در دیار یار

اگر مطالعه ای هرچند اجمالی در حوزه معنای جشن داشته باشیم آشکارا متوجه می شویم که نوروز در ایران به معنای واقعی جشن گرفته نمی شود و تلاش هایی هم که از جانب مسئولین در سال های اخیر صورت پذیرفته است به دلیل نداشتن ماهیت و هویت جشن های نوروزی ؛ هیچ گاه نتوانسته روح جشن واقعی را در کالبد جشن نوروز جغرافیای کشور ما بدمد .

مستند بهار در دیار یار

امرالله محمودی در مجموعه مستند بهار در دیار یار کوشیده است تا چهره ی شادمانه ی بهار و جشن های نوروز را در کشور پارسی زبان تاجیکستان به تصویر بکشد . جشنی که حضور بی پیرایه و همه جانبه ی مردم در طیف های متفاوت در آن مشهود است و به آن شکوهی وصف ناشدنی می بخشد .

مستند بهار در دیار یار

در روزهای آغازین بهار با سفر به جغرافیای کوچک تاجیکستان می توان شکوه جشن فرخنده ی نوروز را از نزدیک حس کرد . مردمان این دیار هم چون بهار سیمایی بهاری به خود می گیرند و با بهره مندی از ظرفیت های فرهنگی و اقلیمی خود ، نوروز را رنگین می کنند .

مستند بهار در دیار یار

در مجموعه مستند بهار در دیار یار که گویای دلبستگی و تعلق خاطر امرالله محمودی به مردمان تاجیک زبان می باشد جشن شکوهمند نوروز از زوایای گوناگون فرهنگی ، مردم شناسی و آداب و رسوم به تصویر کشیده شده است .

مستند بهار در دیار یار

تاجیکستان سرزمین شعر و شاعری ، دیار مِهر و دلبری است . امرالله محمودی به عنوان مستند ساز با تلفیق شعر و موسیقی تاجیکی ؛ تصاویر این مجموعه مستند را رنگ در رنگ با الهام ازجلوه و رنگ های بهاری به هم گِره زده است و اثری رنگین پدید آوره است . اثری که گویای شور و شیدایی تاجیکان نسبت به زیباترین آیین کهن و فرهنگ دیرپای پارسی زبانان است …