به نام آفریدگار باران

مستند یک قطره آب

آیا تا کنون با خود اندیشیده اید که اگر فضا نوردان قصد داشتند برای اقامت چند ساله در فضا مانند عادت ها و الگوهای زمینی خود زندگی کنند آن ها مجبور بودند چه حجمی ازمواد غذایی و چند هزار لیتر آب را با خود به فضا ببرند .

مستند یک قطره آب

به راستی چه عاملی باعث می شود که آنها بتوانند برای مدت طولانی با کمترین اندوخته ی مواد غذایی و از همه مهم تر با نبود آب برای سال ها در فضا زنده بمانند و هنگام بازگشت به زمین شادمانه تر از ما به دوربین های خبر نگاران لبخند بزنند.

مستند یک قطره آب

صریح ترین پاسخ در تغییر شیوه زندگی نهفته است ، آنها الگوی مصرف خود را که سال های سال به آن عادت داشته اند به اجبار تغییر می دهند . بیایید با خود صادقانه بیندیشیم که آیا به دلیل خشکسالی های چندسال اخیر ، ما نیز با سفینه های نامرئی وارد فضایی دیگر نشده ایم ؟ و چنانچه بخواهیم دراین فضا و وضعیت جدید بقاء داشته باشیم ؛ راه کاراصولی و اساسی چه خواهد بود ؟

مستند یک قطره آب

چند سالی است که خشکسالی مهمان ناخوانده ی سرزمین ماست و به این زودی ها نیز قصد رفتن ندارد . حال سوال این جاست که ما به عنوان میزبان تصمیم داریم با این مهمان سمج و ناسازگار چه کنیم ؟ خشکسالی ماندگار است ؛ آیا زمان آن نرسیده است که ما نیز برای ماندگاری خود به جای بغل کردن زانوی غم ، چاره ای بیندیشیم ؟

طبق آمار موجود، بیش از نود درصد از آب مصرفی ایران در عرصه ی کشاورزی است ، بنابراین اندیشه ی  هوشمند و خِرد منطقی حکم می کند که برای مقابله با بحران خشکسالی باید عظیم ترین تغییر الگو دراین عرصه اتفاق بیفتد .

مستند یک قطره آب با بهره گیری از پژوهش های کارشناسان ایرانی داخل و خارج از کشور این موضوع بسیار مهم و حیاتی را مورد کنکاش دقیق علمی قرار خواهد داد و نتایج ارزشمند آخرین دست آوردهای علمی و فناوری در خصوص کشاورزی کم آب و بی آب را به مخاطبان ارائه خواهد نمود .

مجری طرح این مستند علمی شرکت سیما نگار قاب طلایی می باشد .